Thứ năm, ngày 30/06/2022
5 /5 của 1 đánh giá

Privacy Policy Ketquaxoso.net - Xổ Số 3 Miền

1. Giới thiệu

Ketquaxoso.net - Xổ Số 3 Miền cung cấp ứng dụng di động trên Google. Chúng tôi cung cấp số lượng ứng dụng trên Google Play và Chúng tôi cung cấp Chính sách bảo mật này để thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin liên quan đến ứng dụng này.

2. Thông tin chúng tôi nhận được

Bằng cách cài đặt ứng dụng di động này từ Google Play, bạn đang cho phép ứng dụng thu thập, lưu trữ và sử dụng theo chính sách Bảo mật này.

Dựa trên loại ứng dụng, có thể có nhu cầu truy cập một số thông tin của bạn như Danh bạ, Ảnh, Video, v.v. Hiện tại, ứng dụng của chúng tôi không lưu trữ thông tin này trên Máy chủ. Nó chủ yếu để làm phong phú trải nghiệm người dùng của bạn trong ứng dụng.

Mặc dù các ứng dụng không lưu trữ bất kỳ thông tin nào ở trên trên các máy chủ của nó, tuy nhiên, trong tương lai, nó có thể bắt đầu lưu trữ thông tin trên các máy chủ của nó để làm phong phú thêm trải nghiệm người dùng của bạn.

2. Thư từ hỗ trợ khách hàng

Khi bạn yêu cầu hỗ trợ từ nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin liên hệ mà bạn cung cấp (thường là tên và địa chỉ e-mail của bạn), cũng như thông tin về việc sử dụng ứng dụng của bạn, để chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi một cách thích hợp . Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ thư từ và mọi thông tin liên quan.

Chúng tôi không thu thập thông tin về trẻ em

Trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi và nếu trong trường hợp người dùng tự nhận mình là trẻ em dưới 13 tuổi thông qua yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi sẽ không thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng, và sẽ xóa một cách an toàn mọi thông tin cá nhân của người dùng đó.

thông tin địa điểm

Chúng tôi không sử dụng hoặc thu thập vị trí địa lý chính xác của bạn.

3. Nhà cung cấp và máy chủ quảng cáo của bên thứ ba

Các ứng dụng của chúng tôi sử dụng một số nhà cung cấp API bên thứ ba cho Quảng cáo và Analytics. Họ có thể sử dụng / lưu trữ một số dữ liệu sử dụng và dữ liệu khác của bạn. Việc lưu trữ những dữ liệu đó nằm ngoài phạm vi của chính sách Bảo mật này.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics là một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google Inc. (“Google”). Google sử dụng Dữ liệu được thu thập để theo dõi và kiểm tra việc sử dụng Ứng dụng này, để chuẩn bị báo cáo về các hoạt động của mình và chia sẻ chúng với các dịch vụ khác của Google.

Google có thể sử dụng Dữ liệu được thu thập để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa các quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.

Phân tích được thu thập: Cookie và dữ liệu Sử dụng.

Nơi xử lý: Hoa Kỳ - Chính sách Bảo mật - Chọn không tham gia

Bạn có thể tắt Google Analytics bằng công cụ bổ trợ này.

Firebase (Google Inc.)

Firebase là một dịch vụ lưu trữ và phụ trợ được cung cấp bởi Google Inc. Dữ liệu cá nhân được thu thập: nhiều loại Dữ liệu khác nhau như được chỉ định trong chính sách bảo mật của dịch vụ.

Nơi xử lý: Hoa Kỳ - Chính sách Bảo mật

 Quảng cáo

 Các dịch vụ này cho phép Dữ liệu Người dùng được sử dụng cho các mục đích truyền thông quảng cáo được hiển thị dưới dạng biểu ngữ và các quảng cáo khác trên Ứng dụng này, có thể dựa trên sở thích của Người dùng.

Điều này không có nghĩa là tất cả Dữ liệu Cá nhân đều được sử dụng cho mục đích này. Thông tin và điều kiện sử dụng được hiển thị bên dưới.

AdMob (AdMob Google Inc.)

AdMob là một dịch vụ quảng cáo được cung cấp bởi AdMob Google Inc.

AdMob đã thu thập: Cookie và dữ liệu Sử dụng.

Nơi xử lý: Hoa Kỳ - Chính sách Bảo mật

4. Bảo mật thông tin của bạn.

Các ứng dụng của chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ an toàn thông tin của bạn và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng.

Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý chống lại các vi phạm bảo mật có thể xảy ra đối với ứng dụng của mình, tuy nhiên không có ứng dụng hoặc đường truyền Internet nào là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo rằng truy cập trái phép, hack, mất dữ liệu hoặc các vi phạm khác sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi mong bạn thực hiện các bước để giữ an toàn cho thông tin cá nhân của mình.

5. Sử dụng ứng dụng

Bạn đang tự chịu rủi ro khi sử dụng các ứng dụng. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi tuân theo các quy trình hợp lý để tạo ra phần mềm không có lỗi, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng các ứng dụng đó không có lỗi.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi mất mát, thiệt hại, các khoản phí tài chính, v.v. khi bạn sử dụng các ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí tài chính, v.v.

6. Thay đổi chính sách / Liên hệ với chúng tôi

Ketquaxoso.net - Ứng dụng Xổ Số 3 Miền có thể cập nhật chính sách này theo thời gian.