GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
31.115.578.500đ
 • 07
 • 21
 • 36
 • 38
 • 40
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 31.115.578.500₫
Giải nhất           24 10.000.000₫
Giải nhì         1340 300.000₫
Giải ba       24355 30.000₫
 • 02
 • 03
 • 20
 • 21
 • 32
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 28.496.335.000₫
Giải nhất           25 10.000.000₫
Giải nhì         1288 300.000₫
Giải ba       22841 30.000₫
 • 09
 • 16
 • 26
 • 27
 • 32
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 25.900.366.000₫
Giải nhất           36 10.000.000₫
Giải nhì         1717 300.000₫
Giải ba       26880 30.000₫
 • 07
 • 12
 • 16
 • 29
 • 42
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 23.427.026.500₫
Giải nhất           33 10.000.000₫
Giải nhì         1453 300.000₫
Giải ba       25874 30.000₫
 • 06
 • 17
 • 18
 • 26
 • 43
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 21.014.657.500₫
Giải nhất           32 10.000.000₫
Giải nhì         1615 300.000₫
Giải ba       26950 30.000₫
 • 02
 • 10
 • 30
 • 33
 • 34
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 18.500.289.500₫
Giải nhất           37 10.000.000₫
Giải nhì         1527 300.000₫
Giải ba       24360 30.000₫
 • 03
 • 11
 • 15
 • 17
 • 24
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 15.945.247.500₫
Giải nhất           21 10.000.000₫
Giải nhì         1418 300.000₫
Giải ba       23190 30.000₫